Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

За контакти


Екип

Антоанета Станчева -  директор
Мадлена Грозева –гл. счетоводител
Живка Шишкова –гл. уредник на филиал Дом-музей „Пеньо Пенев”
Недялка Тодорова – гл. уредник, завеждащ отдел „Етнография”
Николина Умурска – уредник, завеждащ отдел „Нова и най-нова история”
Недялка Кръстева – уредник, завеждащ отдел отдел „Археология”

Мария Вълкова – информатор
Мария Проданова – екскурзовод на обект „Светилище на нимфите и Афродита”
Татяна Колева – екскурзовод на обект „Светилище на нимфите и Афродита”
Радка Канева – аниматор на обект „Светилище на нимфите и Афродита”
Тодор Тодоров – поддръжка сграда -огняр

Форма за контакт

Съобщението ви бе изпратено. Благодаря!