Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Отдел Етнография


Отдел „Етнография” при Исторически музей – Димитровград е създаден през през 1998 г. Фондът на отдела разполага с колекция от оръдия на труда, съдове, тъкани и облекло, накити и църковна утвар, отразяващи традиционния бит на населението от Димитровградска община.

Заедно с това в него се събират и съхраняват предмети, свързани с градския бит от 50-те и 60-те години на ХХ в., когато се налага т. нар.социалистическият начин на живот.

Икона-“Обрезание господне”ХІХв.

Икона-“Обрезание господне”ХІХв.

Традиционни домашни съдове, нач. на ХХв.

Традиционни домашни съдове, нач. на ХХв.

Сребърни накити, нач. на ХХв.

Сребърни накити, нач. на ХХв.

Медни съдове от Задругата на майсторите-Хасково, ХХ в.

Медни съдове от Задругата на майсторите-Хасково, ХХ в.

Сандък, ракла за дрехи, ХІХ в.

Сандък, ракла за дрехи, ХІХ в.

Престилка, нач. На ХХ в.

Престилка, нач. На ХХ в.

Кърпа – с. Раковски, нач. на ХХ в.

Кърпа – с. Раковски, нач. на ХХ в.