Отворено днес от 9:30 до 17:00

0391/66787

От 31.10. 2022 г. МУЗЕЯТ И МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ ПРЕМИНАВАТ НА ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ


От 31.10. 2022 г. МУЗЕЯТ И МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ ПРЕМИНАВАТ НА ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Исторически музей

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

9:30 - 17:00 часа

СЪБОТА: 10.00 - 16.00 часа

 

Дом – музей „Пеньо Пенев”

ВТОРНИК - ПЕТЪК

10:00 – 12:30часа

14:00 -17:00 часа

СЪБОТА:

9:00 – 12:30 часа

13:00 -17:00 часа

 

ХГ „Петко Чурчулиев”

ВТОРНИК - ПЕТЪК

10:00 – 12:30часа

14:00 -17:00 часа

СЪБОТА:

9:00 – 12:30 часа

13:00 -17:00 часа