Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА


ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ…

Изложбената зала е място за разнообразни експозиции, както от фонда на музея, така и гостуващи от други музеи и институции.

От 27 юни 2016 г. в нея е експонирана изложбата „Имало едно време”

Тя представя експонати и снимки от фонд „Етнография” и „Нова и най –нова история” на музея, свързани с бита, поминъците и духовния живот на селата Раковски, Марийно и Черноконево. (дн. Димитровград).

Посетителят ще се потопи в атмосферата на миналото, на „едно време”, когато почти всичко, което се слагало на масата се произвеждало от ръцете на стопаните, когато земята се оряла с рало, водата се вадела с долап, а дрехите са се шили и прели на ръка .

Състои от няколко тематични къта: „Селища и поминъци”, „Дом и облекло” и „Духовен живот”.


Виртуална разходка