Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Отдел Художествен


В отдел «Художествен» се съхраняват над 2250 произведения от близо 400 художници, обособени в разделите: Живопис, Графика, Скулптура, Съвременно изкуство и Театрален плакат. Заедно с творбите на бележити български майстори, в колекцията му са намерили място произведения на художници, свързали творческия си път с Димитровград. Такива са колекциите от учителя-художник - Асен Крайшников (1911-1987) и колекцията от 35 картини на Петко Чурчулиев (1942-1995), оставили трайна следа в художествения живот на Димитровград.

В него се съхранява значима колекция сценични плакати; картини от участниците в Пленерите по живопис, творби от Симпозиума за съвременно изкуство «В собствен контекст` Димитровград» и от програмата «Имена на 90-те».

Част от фонда е първото произведение на българското концептуално изкуство - „Сандъче-картотека” на Недко Солаков, постъпило в общинската галерия през далечната 1988 г., както и постер с автограф от Христо Явашев (Кристо).