Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Отдел Нова и най-нова история


Фондът на отдел „Нова и най-нова история” наброява 38 000 музейни единици. Тук се съхраняват вещи, фотографии и документи свързани с историята на селищата, образували днешен Димитровград, оригинални документи за създаването и изграждането на града - писма, протоколи, архитектурни планове, снимки и вещи от бригадирското движение.

В отделни раздели са събрани експонати, които проследяват общественото и икономическото развитие района преди създаването на Димитровград (от края на ХІХ до средата на ХХ век), както и промишлеността, селското стопанство, просветата, културният и обществено-политически живот на Димитровград от неговото създаване до наши дни. Значителен е броят на документите и вещите, проследяващи изграждането и развитието на големите промишлени предпрития – АТЗ „Сталин”, по-късно Химически комбинат-Димитровград, СМЕК „Марбас”, ЦЗ „Вулкан” и др. Оригинална и интересна е колекцията от материали, свързани с дейността на Димитровград в Световната федерация на побратимените градове. Запазен е личният архив на Петър Йорданов, бивш кмет на Димитровград, делегат на Учредителния конгрес и член на Изпълнителното бюро на Федерацията. Интерес представляват Албумът със снимки на градоустройствения план на Димитровград от 1950 г., Почетната книга на ДКМС, документи, свързани с изграждането на Димитровград, знамена на предприятия и учреждения, награди на герои на труда, агитационни материали, спортни отличия и пр.

Най-многобройна, предвид профилирането на музея до 1998 г., е колекцията за бригадирското движение в България 1945-1989 г. Съхранени са бригадирски униформи, знамена, значки, награди, писма, бригадирски вестници и бюлетини, инструментариум, снимки, спомени, документи. Голяма е стойността на личният архив на бригадирския командир Пенчо Кубадински. Част от фонда е и документация на Централния брагадирски щаб за бригадирското движение за периода от 60-те до края на 80-те год. на ХХ век.

Колекция от спортни отличия на димитровградски отбори

Колекция от спортни отличия на димитровградски отбори

Книга –предложение до министър-председателя Георги Димитров за именуването на Димитровград. 1947 г.

Книга –предложение до министър-председателя Георги Димитров за именуването на Димитровград. 1947 г.

Бригадирска тръба и документи

Бригадирска тръба и документи

Първото знаме на Азотно-торов завод«Сталин»

Първото знаме на Азотно-торов завод«Сталин»

Колекция от ордени и медали на участници във Втората световна война

Колекция от ордени и медали на участници във Втората световна война

Почетна книга на ДКМС в България

Почетна книга на ДКМС в България

Скулптура „Бригадири”. Автор:  Димитър Копчев. 1956г.

Скулптура „Бригадири”. Автор: Димитър Копчев. 1956г.

Плакат на филма „Градът на младостта”. 1957 г.

Плакат на филма „Градът на младостта”. 1957 г.

Бригадирски значки

Бригадирски значки