Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Имало едно време…


Изложбата представя над 170 експонати и снимки от фонд „Етнография” на музея, свързани с бита, поминъците и духовния живот на селищата Раковски, Марийно и Черноконево. (дн. Димитровград).

Посетителят ще се потопи в атмосферата на миналото, на „едно време”, когато почти всичко, което се слагало на масата се произвеждало от ръцете на стопаните, когато земята се оряла с рало, водата се вадела с долап, а дрехите са се шили и прели на ръка .

Състои от няколко тематични къта: „Селища и поминъци”, „Дом и облекло” и „Духовен живот”.

Автори на изложбата са Недялка Тодорова, уредник в отдел „Етнография” и Николина Умурска, уредник в отдел „Нова и най-нова история”.