Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Без наука, няма сполука! Из историята на просветното дело в Димитровград


Изложбата включва експонати от фонда на музея, свързани с историята на просветното дело в района на Димитровград до 1989 г.

Първите училища в селата Каяджик (Каменец, Раковски) и Караатли (Черноконево), днес квартали на Димитровград възникват още по време на османското владичество. Учебници, учебни помагала и десетки снимки ни връщат във времето, когато са открити първата прогимназия и първата гимназия; напомнят ни за делата на първите учители-народни будители.

Оформянето на Димитровград като огромен за времето си урбанистичен и индустриален център след 1947 г., налага изграждането на мрежа от училища, които да отговарят на потребностите на бързо нарастващото население и промишлените предприятия.

Експозицията представя щрихи от училищния живот от времето на социализма свързани Чавдарската организация, ДПО „Септемврийче”, Димитровският комунистически младежки съюз /ДКМС/, в които на практика са обхванати всички деца и юноши в училищна възраст.

Учебният процес, училищният спорт, бригадите, военното обучение, свободното време и лагерите са другите акценти, които оформят цялостния спектър на училищния живот в този период.

Автори на изложбата са Недялка Тодорова, уредник в отдел „Етнография” и Николина Умурска, уредник в отдел „Нова и най-нова история”.