Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Отчет за дейността на Исторически музей - Димитровград за 2022 г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ДИМИТРОВГРАД

ПРЕЗ 2022г.

 

 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА МУЗЕЯ:

 

1.         Издирване, събиране, документиране, опазване и научно изследване на културно-историческото наследство на Община Димитровград.

 

2.         Обогатяване на фондовете и обновяване на музейните експозиции.

 

3.         Популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Община Димитровград, като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

 

4.         Утвърждаване на музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

 

5.         Приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на културното им наследство.

 

6.         Формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира, респектира, обогатява.

 

7.         Участие в национални проекти и програми. Създаване на качествени и достъпни продукти. Оборудване със съвременна дигитална техника за равностоен достъп на публика с различен социален, етнически и образователен статус от всички възрасти.

 

 1. ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2022 г.:

 

През изминалата 2022 г. Исторически музей – Димитровград има общо 105 мероприятия и инициативи, които са проведени самостоятелно на територията на музейните обекти , както и в партньорство извън градът ни. Всички събития през годината бяха посветени 75 години от създаването на Димитровград и 60-години от създаването на ХГ „П. Чурчулиев“.

 

 

 

 

 1. СЪБИРАТЕЛСКА И ФОНДОВА ДЕЙНОСТ:

 

Във фондовете на ИМ - Димитровград  постъпиха общо 1 758 бр.единици: 73 движими културни ценности (ДКЦ) и 1685  бр.предмети в научно-спомагателен фонд.

Фондовата дейност в  музея обхвана процесите на експертиза, идентификация, регистрация и завеждане в инвентарни книги на новопостъпилите движими културни ценности и единици в научно-спомагателните фондове и в Научния архив, допълване документацията за налични ДКЦ.

1. Идентификация на движими културни ценности по смисъла на чл. 96 от Закона за културното наследство.

През 2022 г. са проведени 4 заседания на назначени със Заповед на директора на ИМ-Димитровград, комисии по идентификация на движими вещи, придобити чрез дарения и предадени на музея вещи.

Изготвени са 33 експертни заключения.

2. Регистрация, научно описание и научно-техническа обработка

2.1 Извършено е вписване в инвентарните книги на културни ценности в основен фонд, както следва:

 • фонд „Археология“ 42 бр.
 • фонд „Етнография“ – 31 бр.

 

2 .2.Извършено е вписване в инвентарните книги на материали в научно-спомагателен фонд, както следва:

 • фонд „Археология“ –  –56 бр.
 • фонд „Етнография“ – 31 бр.
 • Нова и най нова история” - 1611 бр.

 

Проведени са 4 заседания на фондовата комисия, на което са разгледани и разпределени по фондове общо1 758 бр.единици, от които  73 движими културни ценности (ДКЦ) и 1685  бр.материали за научно-спомагателен фонд.

3. Дейности по юридическото, физическото опазване и научно-техническа обработка на музейните ценности.

През 2022 г. със  заповеди на директора са извършени следните инвентаризации на музейните фондове на ИМ-Димитровград:

 Фонд „Художествен”

6.12.2021 г.-28.02.2022 г-цялостна инвентаризация

 Фонд „Пеньо Пенев”

 10.11. 2022г. г. -31.01.2023 г.-цялостна инвентаризация

 

 

И през 2022 г. един от основните приоритети беше опазването и съхранението на движимите културни ценности, разположени в постоянната експозиция и временните изложби, представяни в залите на музея. Ежедневно от уредниците и информатора са правени по 2 основни огледа на цялата експозиционна площ в началото и края на работния ден и перманентни такива по време на работата с посетители. Поддържана е връзка със специалистите, обслужващи охранителните системи.

Целогодишно е провеждахме  регулярно наблюдение и коригиране на температурно-влажностния режим в помещенията за съхранение на ДКЦ и на материалите в научно-спомагателните фондове на музея. Планово беше извършена годишната дезинфекция и дезинсекция на фондовите помещения и цялостно на сградите.

 

 

 1. ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИМД

1.Изложби, организирани в Изложбената зала на Исторически музей

            1.1 С експонати от фонд „Етнография” и „Нова и най – нова история”

 • „„Имало едно време” (за бита и духовни живот на населението на селата Раковски, Мариино и Черноконево, преди създаването на Димитровград)(ноември-декември).

1.2 Гостуващи изложби

 • Изложба „Реликви от априлската епопея” на ИМ – Панагюрище – месец март
 • Изложба „Пороците” на ИМ – Горна Оряховица – м. май
 • Изложба"Духът на маслодайната роза" на ИМ „Искра” – гр. Казанлък – м. август
 • Изложбата-базар „Сурвачки”  - м. декември

 

2. Изложби, организирани в зала „Археология” на Исторически музей:

Археологическа изложба „ОСЕМ ХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ”

 

3. Изложби на музея, гостували в други музеи:

                        3.1. Изложбата„Изкуствата на Тибет“ в РИМ – Добрич

                        3.2. Изложба „Каква невеста си била ти, мамо!” в ИМ – Ботевград

3.3. Изложбата „Изкуствата на Тибет” гостува  в ИМ- Генерал Тошево.

 

4. Други Изложби:

            4.1.Експониране на изложба „Без наука няма сполука. Из историята на просветното дело в Димитровград”- в лятната градина на музея – м. ноември

            4.2. Част от изложбата „39 места, които трябва да посетите в Димитровград” бе експонирана във фоайето на Спортната зала на 17.11.22 г. за 16-тото издание на „България танцува”.

            4.3. Снимки на Илия Мирчев от фонд „Нова и най- нова истария” бяха предоставени за ретроспективна изложба през м.октомври в галерия „Ат.Шаренков” – Хасково, организирана от семейството на фотографа.

                        4.4. Изложба „История през фотообектива“ съвместно с Николай Добрев, гостува на НЧ „Искра“ с. Каснаково

 

 

 

5.Изложби организирани от ХГ „Петко Чурчулиев”

5.1. С експонати от фонд „Художествен” в залите на галерията.

 • Честване на 60 годишния юбилей на галерията с изложба „Запазена марка – Димитровград и Хасково

5.2 Гостуващи изложби в залите на галерията

 • „Дунавски перспективи”- изложба фотография на Институт Лист - Унгарския културен институт- януари
 • „Бестиарият на Лем според Мроз” – изложба на Полския културен институт по повод 100 г от рождението на Станислав Лем - януари
 • Изложба –живопис на Неделчо Кучков – февруари
 • Изложба-графика и живопис на Димитър Каратонев –март
 • Изложба „Графика Живопис“ на Веселин Дамянов Вес – април
 • Изложба по проект "Птици в града" на Марияна Флорес и Емануела Еленска – м. май
 • Изложба скулптура „Преживяно“ на Стефан Коцев - юни
 • Изложба „Владимир Димитров Майстора“ на ХГ „Владимир Димитров Майстора“ Кюстендил - август
 • Изложба „Графика Живопис“ на Румен Скорчев по случай 90 години от рождението на художника
 • Изложба „Своя пътека“ – годишна изложба на димитровградски художници.

 

 

5.3 Изложби на галерията извън музея(галерията)

 

 • Изложба по проекта „Плакатът остава“ в Художествената гимназия в Сливен - януари
 • Изложба творби от фонда на Художествена галерия „П.Чурчулиев“- Димитровград - галерията гостува на ХГ „Форум” – Хасково.- януари
 • Изложба по проекта „Плакатът остава“ в Художествената гимназия в Казанлък - февруари
 • Изложба по проекта „Плакатът остава“ в ДТ „Иван Димов“ Хасково - март
 • Изложба по проекта „Плакатът остава“ в Художествента гимназия в Пловдив – април
 • Изложба по проекта „Плакатът остава“ в театър „Азарян“ София-май

 

 

 

V. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПУБЛИКАЦИИ

 

1 Работа в архиви и библиотеки,

 

1.1.В ТДА – град Хасково и РИМ - Хасково - работа поиздирване на материали свързани с народния будител Койно Господинов и образователното дело в село Раковски, днес Димитровград.

1.2. Във връзка с изработване на нов тематико-експозиционен план за постоянната експозиция и бъдещото и обновяване заедно водещи български историци от „Института за изследване на близкото минало” по плана през следващата година.

 1. Проучване на  м. Хисаря с. Сталево с учении от НИМ.

    1.4. Във връзка с подготвянето на изложбата „Запазена марка Димитровград – Хасково“ се извърши сериозна проучвателна работа по събиране на лога и запазени знаци от Димитровград и Хасково.

 

2. Участия в научни форуми, срещи, семинари

2.1.Участие на 3 уредници в семинар на тема „Планиране на изложби, интерпретация на музейното съдържание, разказването на истории и общуването с посетителите – как да го направим най-добре“ в Епископската базилика в Пловдив на 15.06.22 г. Събитието бе организирано от Министерството на културата и Фондация „Америка за България“.

2.2.Участие на уредника в отдел „Нова и най- нова история” в научна конференция по Проекта PEOPLE на Община Димитровград с доклад по случая със закриването на Димитровградския театър през 1964 г. със заглавие „Грешката на Авел” или как бе закрит един провинциален театър”.

     2.3. Участие на уредника от отдел „Художествен” в еднодневен семинар по програма Дебюти между 1-ви и 2-ри кръг

2.4. Посещение на уредника от отдел „Художествен” Лекция на Чавдар Попов в ХГ Пловдив, 27 октомври 2022 г

2.5 Участие  в откриването на 10-то Международно триенале на сценичния плакат в София – 01 ноември 2022 г

      2.6.Участие на уредника Недялка Кръстева  в Първа Международна конференция и експозиция за достъпен туризъм” е организирана по Проект „Пътеки за достъпен туризъм” финансиран от Програма за сътрудничество  ИНТЕРРЕГ V – А Гърция – България 2014-2020 реализиран от Съюз на инвалидите в България. (съвместно с инж. Любомир Михалчев). Тема:   «„Изкуствен интелект „Gala AiGalaAi“ 

 •     2.7 .Участие на  уредника Теодора Вълкова  в Националния литературен форум ,, Негово Величество Човекът“, организиран от Община Димитровград, НЧ ,,Култура – 2002“, ГБ ,,Пеньо Пенев“ и Дом – музей ,,Пеньо Пенев”.

 

 

3. Научни публикации

 

3.1. Недялка Тодорова- гл. уредник: Рецензия ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ„СВЕТЪТ НА БЪЛГАРИНА ПРЕЗ ХХ ВЕК“, ДИМИТРОВГРАД,

 1. - 18 ЮНИ 2021 г(съавт. с проф. Росица Ангелова). –ИСТОРИКИИ, ТОМ 15

                    3.2 Недялка Тодорова и Николина Умурска::  Изложбата „Мостове на дружбата” -Каталог на мобилните изложби 2022.

         3.3. Недялка Тодорова и Николина Умурска:  Ретро апартамент в Димитровград – от идеята до реализацията(съавт. с Николина Умурска) – Сборник есенни четения Сборяново 2016/2018. От находката до витрината, т. 12,13, Фабер, 2022г.

            3.4. Н. Кръстева: доклад  «Оброци и оброчни места в Димитровградско» в сп. «Етнография» / под печат/

 

 

VI. ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА, КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННА, ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

1.Организиране и участие в реализацията на културно-масови прояви

1.1. „Европейска нощ на музеите“. „Нощта“ бе отбелязана с откриване на гостуващата изложба „ПОРОЦИТЕ” / алкохолът , тютюнът  и захарта /  на ИМ Горна Оряховица, кратка церемония по награждаване на дарители, приятели и доброволци на музея, а като съпътстващи прояви на събитието бяха:

-Концертът  на „Джаз-трио“ Димитровград със солисти -  Теодор Ботуров от  квартет „Белканто”

- отворени врати на постоянните експозиции и зала „Археология”.

- Кулинарни Ателиета в контекста на  основната изложба /захарта като порок/

- Във филиал  Дом музей „П. Пенев“ бе представена постановката „Поетът в три миниатюри” /по стихове на Радослав Христов/, съвместно с ОТ „А.Карамитев“- Димитровград

- В ХГ „П. Чурчулиев“гостуваща изложба- постери  „Птиците в града”

1.2. „Европейски дни на културното наследство“ през м. октомври 2022 г. В този ден  музеят и отделите към него отвориха безплатно вратите на текущитите си изложби и експозиции за всички димитровградчани и  гости на града.

             1.3. Поклонение пред паметника на П. Пенев в мемориален парк „П. Пенев”. (27 април)

            1.4. Представяне на традиционния календар на Община Димитровград 2022/2023 г. в лятната градина пред музея.

            1.5.Организиране на детска оригами работилничка за птици в ХГ „Петко Чурчулиев” – 1 юни

            1.6.Представяне на каталог и филм за ХГ „Петко Чурчулиев”.

1.7. Прожекция на филма „Градът на младостта” в пенсионерски клуб „Бригадирски щаб” на 15.09.

1.8. Конкурс за сурвачки.(Съвместно с ОП „Детски и младежки център” и организиране на благотворителен базар

1.9. Представянето на книгата ,,Духовността като шанс“ на психотерапевта Кремена Станилова в дом- музей „Пеньо Пенев”.

1.10. Представи книгата ,, Наум Шопов. Бележки от един живот“ и филма ,,Личен разговор“ в Дом- музей „Пеньо Пенев”.

1.11. Представяне на документалният филм ,,Второто Освобождение“ с режисьор  проф. Светослав Овчаров в Дом- музей „Пеньо Пенев”.

1.12. Срещата на Областния съвет на ветераните от войните през  - м.март.

1.13. Конкурс ,, Коледа за мен е…“, организиран от Детски и  младежки център – Димитровград. Участие на Т. Вълкова-жури.

 1. Представяне на филма за Владимир Димитров – Майстора в ХГ „Петко Чурчулиев”пред ученици от всички училища в града (септември и октомври).

1.15. Детски конкурс за най-атрактивна рисунка на „Средновековно облекло”.Той беше обявен към изложбата „ДА ПРЕКРАЧИШ В МИНАЛОТО- Военно историческата реконструкция в България”.

 

 1. Представяне на дейности на музея в печатни и електронни медии, социални мрежи, интервюта, филми.

2.1.Периодично бяха изпращани информации в местните и регионални медии от уредниците по отдели относно събития, свързани с дейността на музея. Всички те бяха коректно отразени.

2.2.Продължи поддържането на официалната интернет страница на музея и публикуване на новини от гл. уредникв Исторически музей.

2.3.Продължи поддържането на фейсбук страницата на Исторически музей – публикуване на актуални новини и статии с историческо съдържание от уредниците по отдели.

2.4.Продължи поддържането на фейсбук страницата на ХГ „Петко Чурчулиев” - публикуване на актуални новини от уредника на галерията.

2.5.Беше създадена фейсбук страница на Дом-музей „Пеньо Пенев”, която се поддържа от уредника

2.6.Рубрика  „На тази дата преди 75 години”водена от Н. Умурска във фейсбук страницата на музея.

 1.  

2.8.Н. Тодорова, Н. Умурска - Пресконференция в РИМ – Добрич с медии от гр. Добрич и гр. Варна по повод гостуване на ИМ- Димитровград в РИМ – Добрич с изложбата „Изкуствата на Тибет”

2.9.Н. Тодорова За Novanews -  Изложба проследява булчинскаа мода през 20-и век - Социална мрежа (16.09.2022)

2.10.Н. Тодорова, Н. Кръстева: Интервю за предаването „Говори сега” градски легенди – Цветан Симеонов. Тема: Легенди за Светилище на нимфите и Афродита- с. Каснаково.

2.11. Т. Вълкова: интервю за БНР – Програма Хоризонт - ,,Туй, което цъфти – прецъфтява, туй, което се ражда – умира“. Публикувано е на 05.07.2022г.

2.12 Т. Вълкова: Интервю за Е-ТВ, по повод проекта ,, Обновяване аудиовизуалната среда на постоянната експозиция в Дом – музей ,, Пеньо Пенев“ , който стартира в музея.

3.Публикации в популярни вестници,списания и сборници:

3.1. Т. Вълкова: Вестник ,,Над 55 години“, рубриката ,,Минаха години“, статия ,,Пеньо Пенев пише най – дългото любовно писмо“ -01.08.2022г.

 

4.Образователна дейност:

 

 1. Опознавателната игра с печати от културните институции в града през м.юли и август .(Съвместно с ОП „Детски и младежки център”
 2. В  ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ Черноконево беше проведен открит урок пред ученици от 5 и 6 класове с проекта „Птици в града”- м. май
 3. Изнесен урок „Професия археолог” с учениците от  клуб „Предприемачи” към ОУ „Ал. Константинов” – ІV Г. клас ръководител Донка Вълева.
 4. Изнесен урок  на тема „Античността в Димитровградска община” с ХІІ клас от  ПМГ „Ив. Вазов” с ръководител  Павлина Лозева.

 

 1. Издания,  рекламни материали, сувенири и пр
  1. Каталог на ХГ „Петко Чурчулиев”

               5.2.Отпечатани бяха за продажба рекламни диплянки за всички музейни обекти

VІІ. ПОСЕТИТЕЛИ

 

 

Исторически музей

Дом-музей „П.Пенев”

Отдел „Художествен”

Светилище на нимфите и Афродита

Ретро апартамент

Общо за

2022 г.

Деца

до 7 г.

213

156

43

 

89

501

Ученици

 

2147

343

830

402

271

3993

Студенти

 

48

23

9

 

9

89

Възрастни

 

1316

879

643

3165

355

6358

Пенсионери

 

253

158

123

 

74

608

Чужденци

 

46

5

20

50

33

154

общо

4023

1564

1668

3617

831

11703

 

 

VІІІ. МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ:

Периодично музеят изготвя справки, извършва консултации и предоставя методическа помощ предварителна по заявка от граждани и обществени организации.

 1. Справки - 20
 2. Беседи - 54

 

            ІХ . ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ:

 

            1.Реализирани проекти:

 

            1.1Плакатът остава” (1.11.1920 - 31.05. 1922 г.) на стойност  21 877 лв., финансиран от НФК  по програма „Дебюти”.

            1.2. „ Юбилеен каталог и кратък филм за ХГ „П. Чурчулиев” (

1.12.2021 г. – 31.12. 2022 г.) на стойност 22 120 лв., финансиран НФК – Визуални изкуства

            1.3. „Обновяване аудиовизуалната среда на постоянната експозиция в Дом- музей „Пеньо Пенев”( 15.09.2022 г. -31.03.2023 г.) на стойност 12 294 лв., финансиран от Министерството на културата.

 

            2.Участие в проекти на други институции

 

           2.1Нови възможности за съхранение и достъп до културно историческото наследство на Димитровград.“ на ГБ „Пеньо Пенев” – партньор

          2.2. Международния проект  PEOPLE” - „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“) в партньорство с Община Димитровград – експертно участие

            2.3 Проект FARO на община Димитровград - експертно участие

 

X. ПОДДРЪЖКА НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

 

През 2022 г. по отношение на поддръжка и обогатяване на материалната база е извършено следното:

 1. Ремонт на изложбената зала на Историческия музей.
 2. За поддръжка на АО „Светилище на нимфите и Афродита” – с Каснаково – закупена моторна коса и съд за вода – 2000 л.
 3. Закупени 2 бр. компютри за уредника-археолог и директора на музея
 4. Закупена климатична система за културно-информационния център
 5. Закупен шкаф за съхранение на научния архив при музея
 6. Профилактика на климатици и ел.отоплителни тела на в експозиционни зали и фондовете към обектите.
 7. Годишна профилактика на пожарогасителите в експозиционни зали и фондовете към обектите.

 

ХІ. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Изготвяне на заявки, поръчки, план-сметки искания, по Наредбата СФУК в Исторически музей – Димитровград. 

2. Заприходяване на материалните активи в музея

3. Изготвяне на справки и отчети за НСИ (национален статистически институт), МК (Министерство на културата), Община Димитровград, РУ-МВР и РОСХ, специализирани институции, граждани и др.

4.Водене на входяща и изходяща кореспонденция.

5. Изготвяне графици за дежурства в почивни и празнични дни и графици за отпуски на служителите в музея.

6.Изготвяне на  таблиците за посетителите в музея и обобщаване данните за посетителите във всички музейни обекти.

7. Актуализиране на  информацията в анкетните карти на военните паметници в Община Димитровград и участие в заседанието на Областна комисия „Военни паметници” за приемане на Областен регистър и картотека на военните паметници.

ХІІ.  БЮДЖЕТ

Справка за получените приходи и направените разходи пред 2022 г. в лева:

 

Приходи от:

Бюджетна субсидия общо -  473 885 лв.

от община, МК или др. ведомство – 447 214 лв.

Билети -2 813 лв.

Проекти – 22 574 лв.

Други - 1 284 лв.

Разходи:

Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 166 996 лв.

Други възнаграждения и плащания за персонал – 17 600 лв.

Задължителни осигурителни вноски от работодателя – 13 797 лв.

Издръжка - 79 433 лв.

Всички  инициативи в музейните обекти бяха съобразени с действащите през 2022 г. закони и разпоредби на Министерството на културата, Министерството на здравеопазването и Община Димитровград в условия на пандемия.

27.02.2023г.

Изготвил: Антоанета   Станчева - Директор  на ИМ-Димитровград