Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ


Исторически музей

9:00 - 12:30 часа

13:00 - 17:30 часа

 

Дом – музей „Пеньо Пенев”

10:00 -12:30 часа

13:00 - 18:00 часа

 

ХГ „Петко Чурчулиев”

10:00 -12:30 часа

13:00 - 18:00 часа

 

Информационен център при Светилище на нимфите и Афродита – с.Каснаково

9:00 - 17:00 часа

15.04.(събота)

Исторически музей

9:00 - 12:30 часа

13:00 - 17:30 часа

 

Информационен център при Светилище на нимфите и Афродита – с.Каснаково

9:00 - 17:00 часа

17.04.(понеделник)

Исторически музей

9:00 - 12:30 часа

13:00 - 17:30 часа

 

Информационен център при Светилище на нимфите и Афродита – с.Каснаково

9:00 - 17:00 часа