Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ


BGLD-1.007-0042 "Интегриран подход за създаване на заетост, стимулиране на икономическата активност и подкрепа на иновативен модел за интерактивно експониране на местното културно-историческото наследство и изкуство в община Димитровград", финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

„Стратегика Вижън“ ЕООД в качеството си на бенефициент, заедно с Исторически музей – Димитровград и Драматичен театър „Апостол Карамитев“ – Димитровград, в качеството си на партньори, изпълняващи проект BGLD-1.007-0042 "Интегриран подход за създаване на заетост, стимулиране на икономическата активност и подкрепа на иновативен модел за интерактивно експониране на местното културно-историческото наследство и изкуство в община Димитровград", финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., имат удоволствието да Ви поканят на откриваща пресконференция за представяне на проекта.

 

Събитието ще се проведе на 08 Юни 2023 г. (четвъртък) в 13:00 часа в откритото пространство (лятна градина) на Исторически музей – Димитровград.

 

На събитието ще бъдат представени:

  1. Бенефициент и партньори в изпълнението по проекта
  2. Цели на проекта
  3. Дейностите на проекта
  4. Бюджет на проекта
  5. Продължителност на проекта
  6. Целева група на проекта

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.