Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Изложба „За честта и славата на България“-28.08.2023 - 24.10.2023 г.


Откриване: 28.08.2023 г. от 11:00 часа в Изложбената зала на музея

 

            Изложбата „За честта и славата на България“ е грижливо събирана колекция на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян.

            Експозицията и нейната стойност многократно надвишава тази на гостувалите досега изложби в Исторически музей – Димитровград. Представени са 142 автентични образци на ордени, знаци, почетни звания и медали, подредени по старшинство от Освобождението на България през 1878-а  до 1991 г.

            Най-високите степени от монархическите отличия са I и II степен на ордена „За военна заслуга“ и II степен на ордена „За гражданска заслуга“ и техните звезди.Орденът „За храброст“ е най-старият и най-популярен у нас и в чужбина български военен орден. Учреден е на 13 януари 1880 г. със специален указ на княз Александър Батенберг.

            Колекцията от ордени, почетни звания и медали, включени в наградната система на НРБ (1946-1991), е пълна. Най-високото отличие през този период е почетното звание „Герой на НРБ“, а носителите на званието са само 58 души.

            Българските монархически отличия са изработвани в чужбина, предимно по външни авторски проекти. Знаците на почетните звания, ордените и медалите на НРБ са изготвени по проекти на български художници и скулптори и са отсечени в Българския монетен двор в София.

            Изложбата е реверанс към гражданите и гостите  по повод празника на Димитровград и ще остане до края на месец октомври.