Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

На 1.09.2023г., петък, от 18.00 ч. в Лятната градина пред Исторически музей-Димитровград ще се състои представянето на книгата „МАРБАС”.


На 1.09.2023г., петък, от 18.00 ч. в Лятната градина пред Исторически музей-Димитровград ще се състои представянето на книгата „МАРБАС”. Нейни автори са акад.Васил Сгурев - почетен гражданин на Димитровград, и инж.Пенко Ганев – инженер и директор на „Марбас”. Издател е издателството на Българската академия на науките „Проф.Марин Дринов”, София.

Книгата е посветена на Западномаришкия каменовъглен басейн, наричан МАРБАС след Втората световна война и обхващащ райони от Димитровградски, Хасковски и Старозагорски регион. Тя представя историята на минното предприятие от 1947 до 2002 г. За написването и са използвани архивни и документални материали. Авторите са си поставили нелеката задача да възстановят в основни линии славната и трогателна съдба на мините от МАРБАС и работещите в тях миньори.

Мините в Западномаришкия каменовъглен басейн има изключителна роля за индустриалното развитие на България през миналото столетие. Неоспорим факт е, че изграждането на Димитровград и неговите предприятия – електроцентралите „Вулкан”, „Марица-1” и „Марица-3”, Циментовия завод „Вулкан” и Химическия комбинат, се дължи в значителна степен на наличието на въглищата от МАРБАС.

Представянето на книгата е част от програмата за празника на Димитровград. Заповядайте!