Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

НА 22 септември 2023 г., музеят ще бъде отворен за посетители от 9:00 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:30 часа.


НА 22 септември 2023 г., музеят ще бъде отворен за посетители от 9:00 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:30 часа. Заповядайте!