Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

„Багри от Тракия”- ревю на народни носии от родния край


По повод празника на Димитровград, на 31.08. 2016 г., в обновения двор пред Исторически музей – Димитровград и ГБ „Пеньо Пенев” ще бъдат показани традиционни народни облекла от района на нашата община. Ще бъдат представени носии от края на ХІХ до средата на ХХ в от селата Странско, Радиево, Брод, Воден, Крепост, Ябълково, Сталева, Скобелево и Върбица.