Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Представяне на книгата на д-р Илия Вълев, „Младежки страсти, мъжки времена"


На 21.09. 2016 г. (сряда) от 17.00 часа в

в Исторически музей – Димитровград ще бъде представена книгата на д-р Илия Вълев, „Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма”.

Книгата разглежда въпроси свързани със същността и характера на казармата през социализма в България; с държавната нормативна уредба и с обществените представи за казарменото обучение и възпитание през „онези'” четиридесет и пет години; с мястото на войнишката служба в българската традиционна социалистическа култура; с ритуалите, бележещи възмъжаването на момчето; с емоционалните и физически перипетии - „младежките страсти” преди, през и след „мъжките времена”, наречени „наборна военна служба”.