Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Представяне на книгата на Магда Люнчева – Милчева „По пътя на слънцето и месеца”


На 25.10 2016 г.(вторник) от 17.30 часа в Исторически музей – Димитровград ще бъде представена книгата на Магда Люнчева – Милчева „По пътя на слънцето и месеца. Традиционни календарни празници на християните и мюсюлманите в Хасковския край.”

Магда Николова Люнчева – Милчева е дългогодишен етнограф в музеите в Смолян и Хасково. Научните и интереси са в областта на материалната и духовна култура на населението в Хасковския край. Има над 80 научни и научно – популярни публикации

            Книгата и „ По пътя на слънцето и месеца” отразява състоянието на календарната обредност на християни и мюсюлмани в Хасковско от средата на ХІХ до средата на ХХ век. Информацията е издирвана в продължение на близо 20 години – от 1988 до 2009 година. Теренните материали са от 20 селища.Изборът им е съобразен три важни фактора –миграционните процеси, географските особености и верската принадлежност на населението, на които се дължи богатството и разнообразието на традиционните календарни празници в Хасковския край.