Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

ІІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СВЕТЪТ НА БЪЛГАРИНА ПРЕЗ ХХ ВЕК"


 

Уважаеми колеги,

 

По повод 70-годишнината от създаването на Димитровград, на 22 и 23 юни 2017 г., Историческият музей – Димитровград организира:

ІІ национална научна конференция на тема:„Светът на българина през ХХ век.” Научен ръководител: проф. д-р Искра Баева.

Целта на конференцията е да разгледа изминалия ХХ век и неговото отражение в българското общество във всичките му аспекти - политически, икономически, социални, културни и др. За участие в конференцията каним специалисти, които проявяват интерес към проблематиката, от всички направления на музейната, преподавателската, изследователската и архивна дейност.

Основни теми и проблеми, които предлагаме да бъдат разгледани на конференцията:

 • Политическите и икономическите промени през ХХ век и тяхното отражение в българското общество.
 • Моделът на българското семейство-трансформации и развитие.
 • Ролята на индивида в семейството и обществото.
 • Промените в морала и ценностната система на обществото през столетието.
 • Ролята на жената в семейството и обществото.
 • Детският свят.
 • Празниците на българина.
 • Миграциите.
 • Трагедиите и триумфите в обществото и семейството.
 • Архитектурата на ХХ век.
 • Развитието на научната мисъл в България .

 

Във връзка с подготовката на конференцията молим всеки, който иска да участва, да изпрати до 30.04.2017 г. заявка, придружена с кратко резюме на

адрес:  6400 Димитровград

Ул. „Св. Кл. Охридски” № 7

Исторически музей

или на Е-mail- museumdg@mail.bg или muzej@abv.bg,

Телефон за контакти: 0391  6 67 87

Време за представяне на докладите - 15 мин.

Материалите от конференцията ще бъдат отпечатани в сборник.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

 

Елена Георгиева

Директор на ИМ- Димитровград