Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

"70 години Димитровград" - музейни уроци


 

По повод 70-годишнината на Димитровград, Исторически музей предлага за учащите се и преподавателите от града и общината през 2017 г. възможност за запознаване с историческото минало на нашия град чрез изнесени в музея уроци по следните теми:

  1. Археологически паметници на територията на Община Димитровград

( Урокът включва лекционна част и мултимедийна презентация на по известните археологически паметници на територията на Община Димитровград и разглеждане на изложбата „От неолита през средновековието”.)

Темата е подходяща за ученици от І – ХІІ клас/

  1. „Крум от с. Крум”

( Урокът включва лекционна част разказваща за живота на хората през праисторията подкрепена с мултимедийна презентация  и по желание прожекция на 15 мин. филм, запознаване с оригинални праисторически находки от фонда на музея. )

Темата е подходяща за ученици от V – ХІІ клас/

     3 „Светилище на нимфите и Афродита” с. Каснаково

( Урокът включва лекционна част разказваща за  „Светилище на нимфите и Афродита” с. Каснаково и мултимедийна презентация, по желание прожекция на 30 мин. филм, запознаване с оригинални находки от римската епоха от фонда на музея.)

Темата е подходяща за ученици от І – ХІІ клас/

  1. М. „Хисаря” с. Сталево и битката при Клокотница 1230 г.

 

( Урокът включва лекционна част разказваща за  крепостта Милеона в м. Хисаря с. Сталево и връзката и с битката при с. Клокотница - 1230 г. , мултимедийна презентация и запознаване с оригинални находки от римската епоха от фонда на музея.)

Темата е подходяща за ученици от ІІІ – ХІІ клас/

  1. Археология и Астрономия

( Урокът включва лекционна част разказваща за връзката между двете науки и по известните археологически паметници на територията на Хасковска област свързани със Слънцето и мултимедийна презентация .)

Темата е подходяща за ученици от V – ХІІ клас./

 

 

6.Преди да бъде град.

( Урокът включва лекционна част относно възникването и развитието на селищата, обединени преди създаването на Димитровград, мултимедийна презентация и разглеждане на изложба „Имало едно време”).

Темата е подходяща за ученици от І до ХІІ клас.

7.Традиционни занаяти и поминъци в нашия роден край

( Урокът включва лекционна част за традиционния бит и поминъци на населението от селищата, на чиято основа е създаден Димитровград, мултимедийна презентация, запознаване с оригинални музейни експонати).

Темата е подходяща за ученици от І до ХІІ клас.

8.Традиции, празници, обичаи от родния край

( В зависимост от интереса темата може да бъде обзорна или конкретна за отделни календарни или семейни празници). Урокът включва лекционна част и мултимедийно представяне, разглеждане на изложба „Имало едно време”.)

Темата е подходяща за ученици от І до ХІІ клас.

9. Димитровград-създаване и развитие

( Урокът включва лекционна част, разглеждане на експозиция „Димитровград”. Възможност за прожекция на архивни филми или кадри за Димитровград.)

Темата е подходяща за ученици от VІ до ХІІ клас.

10. Бригадирското движение и създаването на Димитровград

( Урокът включва лекционна част, разглеждане на експозиция „бригадирско движение”, прожекция на архивни кадри за бригадирското движение.)

Темата е подходяща за ученици от VІ до ХІІ клас.

 

Заявката за посещение на музеен урок може да стане на тел: 039166787, на e - mail museumdg@mail.bg или на място: Исторически музей, ул. „Св. Кл. Охридски” № 7

Заявки се приемат 10 дни преди датата на музейния урок. Максимален брой ученици в група – 25.

Уроците са безплатни за всички ученици от Община Димитровград.