Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЯ В ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ:


Петък:

Исторически музей : НЕ РАБОТИ

Дом - музей Пеньо Пенев – 9.30 – 18 .00 часа

 

Светилище на нимфите и Афродита – с. Каснаково

(информационен център) –            9.00 – 17.00 часа

 

 

Събота:

Исторически музей: 9.00 – 17.30 часа

 

Дом - музей Пеньо Пенев - НЕ РАБОТИ

Светилище на нимфите и Афродита – с. Каснаково

(информационен център) –            9.00 – 17.00 часа

 

 

Неделя ( Великден): ПОЧИВЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ

 

 

Понеделник:

Исторически музей: 9.00 – 17.30 часа

 

Дом - музей Пеньо Пенев - НЕ РАБОТИ

Светилище на нимфите и Афродита – с. Каснаково

(информационен център) –   9.00 – 17.00 часа