Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Втора национална научна конференция на тема: „Светът на българина през ХХ век.”


По повод 70-годишнината от създаването на Димитровград, на 22 и 23 юни 2017 г., Исторически музей – Димитровград организира Втора национална научна конференция на тема:„Светът на българина през ХХ век.” с  научен ръководител: проф. д-р Искра Баева. В нея  ще участват 59 специалисти от цялата страна -историци, архитекти, етнографи, изкуствоведи и др. Конференцията ще разгледа изминалия ХХ век и неговото отражение в българското общество във всичките му аспекти - политически, икономически, социални, културни и др.

Научният форум ще се проведе в зала „Гросето”, община Димитровград. Ще започне в 11.00 часа на 22 юни 2017 г. и ще завърши на 23.06. в 16.30 часа.