Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

„Зимни празници и обичаи” в Исторически музей - Димитровград


От 4.12. до 22 .12.2017 г.  в Изложбената зала на Исторически музей – Димитровград ще бъдат представени музейни експонати, свързани  със зимните календарни празници и обичаи. Част от предметите са от фонда на отдел „Етнография” на Регионален исторически музей- Хасково.

Тематичната експозиция ще бъде част от изложбата „Имало едно време” и е подходяща за провеждане на музейни уроци  на тема: „Зимни календарни празници и обичаи” при  заявка от страна на преподавателите от училищата на  Община Димитровград.

Урокът включва лекционна част, мултимедийна презентация и запознаване с предмети, характерни за тези празници.

Заявката за посещение на музеен урок  може да стане на e- mail: museumdg@mail.bg  или на тел : 0391 66787(желателно е заявката да стане поне 1 ден преди посещението) .