Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

"История през фотообектива"


В събота 24 март 2018 г. успешно започна проект "История през фотообектива". Той е съвместна инициатива между Исторически музей и Детски младежки център Димитровград.
Със сладка питка бяха посрещнати младите фотографи от школа "Пик" в читалище "Хр. Ботев - 1871" в с. Ябълково. Там читалищния секретар Славея Грозева им разказа накратко за историята на селището и интересни факти свързани със създаването на Славянския дом и посещението на Васил Левски тук. После те разгледаха Етнографската сбирка и черквата "Св. Димитър".
След това се отправиха към с. Сталево, където ги очакваше кметът на селото Пею Колев. Заедно с него посетиха църквата "Св. Архангел Михаил".
Въпреки лошото време всички млади фотографи се изкачиха на крепостта Милеона в м. Хисара, край селото. 
Там от археолога Нели Кръстева те научиха малко известни данни за местността, която е Паметник на културата с национално значение от 1968 г.. Специално внимание им беше отделено и на битката при с. Клокотница състояла се на 9 март 1230 г. ръководена от българския цар Иван Асен ІІ.
Уникалните фотографии пък, които направиха децата под наставлението на техния ръководител Николай Добрев от историческия хълм, ще могат да видяни в бъдеща фотоизложба.