Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕИТЕ И МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ В ДИМИТРОВГРАД (30.08. - 2.09. 2018г.)


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

30,31.08(четвъртък и петък). – 9.30- 18.00 часа
1,2.09.(събота и неделя): 9.00 - 17.30 часа

ДОМ- МУЗЕЙ „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

30,31.08, 1.09.(четвъртък,  петък, събота). – 9.30- 18.00 часа

2.09.(неделя)

9.00 -11.00 часа

13.00 – 17.00 часа

ХГ „ПЕТКО ЧУРЧУЛИЕВ”

30,31.08, 1.09.(четвъртък,  петък, събота). – 10- 18.00 часа

РЕТРО АПАРТАМЕНТ

 30,31.08.1.09. (четвъртък,  петък, събота).

 10.00 - 13.00 часа

 14.00 -  17.00 часа

 2.09.(неделя)

 9.00 -  11.00 часа

  13.00 – 17.00 часа