Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

ИЗЛОЖБА „ДАРЕНИЯ, ДАРИТЕЛИ,ПАМЕТ”


Изложбата включва около 100 предмети, станали част от музейния фонд през последните три години, свързани с историята, бита и духовния живот на населението на Димитровград. Повечето от тях не са показвани или са представяни за кратко в различни изложби.

Експозицията ще бъде открита на 1 ноември, денят на народните будители и е жест на признателност  към нашите дарители, благодарение на които фондовете на музея всяка година нарастват и се обогатяват. Те ни помагат да осъществяваме нашата основна мисия като музей - да съхраняваме паметта за миналото.

 

         Откриване : 1 ноември 2019 г., 16.00 часа.(Изложбена зала на музея)