Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

За посетителите на Исторически музей-Димитровград


Исторически музей - Димитровград е затворен за посетители, във връзка с извършване на ремонтни дейности в сградата по проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център" по програма ПРОГРАМА БГ08 “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА”. Крайният срок на проекта е 30.04.2016.

За посещение са отворени Дом-музей "Пеньо Пенев" и Художествена галерия "Петко Чурчулиев".(От вторник до събота от 9,30 до 18.00 часа.)