Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Отлагане на инициативата "Опознай своя град"


Уважаеми съграждани,

 Инициативата „Опознай своя град” за деца и ученици, която трябваше да стартира от 1 юли 2020 г. с туристическа обиколка се отлага поради продължаващата след тази дата „забрана за изнасяне на екскурзоводски беседи за групови посещения, образователните програми и инициативи с участието на деца и ученици” от страна на музеите, съгласно заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Методически указания и препоръки на основание чл. 31, т. 1 от Закона за културното наследство до директорите на музеи, художествени галерии, културни институти и организации с дейности в областта на културното наследство.

         Извиняваме се за неудобството !