Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Изложба Когато момчето става мъж…”. Казармата през „онези” 45 години.


В навечерието на Националния ни празник – 3 март, в Изложбената зала на Исторически музей - Димитровград ще бъде открита изложбата „Когато момчето става мъж…”. Казармата през „онези” 45 години. Неин автор е д-р Илия Вълев, етнолог в Регионален исторически музей – Велико Търново. Тя е реализирана под егидата и с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Чрез преки спомени и разкази, чрез документи и научен анализ, с много фотографии и напълно автентични предмети от времето на социализма, изложбата излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през конкретния период, проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата, представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците.

Изложбата включва още сбирка от оригинални предмети от времето на социализма, между които: мъжка униформа от Начално военно обучение; абитуриентски мъжки костюм; униформено войнишко и матроско облекло, парадна униформа на срочнослужещ от Гранични войски; гвардейски калпак; военни емблеми и знаци на видовете и родовете войски; медали, предназначени за войнишкия състав; предмети от войнишкото снаряжение и предмети за различни служебни дейности; лични вещи и документи, проследяващи както отделни моменти от предказармените и следказармени традиции и ритуали, така и вътрешноказармения всекидневен живот.

Експозицията включва и забавно-развлекателна част за малките и по-големи посетители – игри, фотосесии и др.

Всички инициативи и събития през 2021г. ще бъдат посветени на 70-години музейно дело в Димитровград.

Изложбата ще бъде представена пред журналисти на 2.03.2021 г., вторник, от 11.00 часа в Исторически музей-Димитровград, а след 11.30 часа гражданите и гостите на Димитровград ще имат възможност да я разгледат при спазване на всички противоепидимични мерки. Тя ще гостува в музея до края на месец април.