Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2020г.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА МУЗЕЯ  :

 

1.         Издирване, събиране, документиране, опазване и научно изследване на културно-историческото наследство на  Община Димитровград .

 

2.         Обогатяване на фондовете и обновяване на музейните експозиции.

 

3.         Популяризиране на богатото културно-историческо наследство на  Община  Димитровград , като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

 

4.         Утвърждаване на музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

 

5.         Приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на културното им наследство.

 

6.         Формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира, респектира, обогатява.

 

7.         Участие в национални проекти и програми. Създаване на качествени и достъпни продукти. Оборудване със съвременна дигитална апаратура за равностоен достъп на публика с различен социален, етнически и образователен статус.  

ОСНОВНИ  ПРОВЕДЕНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА ИМД

 

Отдели „Археология”, „Етнография” и „Най-нова история”

 

            Общо 27 инициативи и мероприятия са организирани и осъществени от уредниците на трите отдела и информатора в музея. 

            На 19 септември   музеят се включи в националните  Дни на културното наследство с ден на отворени врати  и младежката  инициативата «Милеона - история под всеки камък».  

През 2020 г. в залите на музея  и лятната градина са представени гостуващите изложби «Как куклите оживяват»  съвместно с  Inner Wheel ClubDimitrovgrad, , «Оренда» на Соня Кючукова и „Цвят и светлина” на  школа ”Колорит” към НЧ „Заря” Хасково. Периодично се обменя изложбата «39 места и забележителности в Димитровградско»  отново в Лятната градина на музея

Музеят е гостувал и с една  изложба   - «Каква невеста си била, ти мамо» в  ИМ - Правец.

По случай  790 г. от битката при Клокотница съвместно с фотографите Николай Добрев и Ясен Кирилов е създаден филм «Милеона». Той спечели ІІІ награда в раздел «Културно наследство» на фестивала «Защитени светове» на  НЧ «Марица» с. Райново. Филмът е представен и в НЧ „В. Левски – 1925 „ с.  Сталево, където е изготвена и фотоизложба.

През 2020 г. година институцията има съвместни инициативи с Община Димитровград, Дневен център  за възрастни хора с увреждания, „Джаз трио” Димитровград, БШ „Галаксико”, ОП „Детски и младежки център”,  НЧ „Хр. Ботев” с. Ябълково, НЧ „В. Левски – 1925 „ с.  Сталево  и др.

Депутатката от БСП Виолета Желева представи книгата „Почетните граждани на Димитровград” в Лятната  читалня.

Проведена е  публична лекция «Бракът в древна Гърция» с проф. Иванка Дончева от ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»  в зала Гросето.

            През 2020 г. са  изнесените общо 6 урока и беседи в залите на институцията с подрастващи от града и общината.

            През лятото е организирана и  проведена инициативата „Опознай своя град”

за подрастващи.

            През отчетния период са описани и фотодокументирани всички исторически паметници  и църкви на територията на Община Димитровград. Периодично  е извършван мониторинг на археологическите обекти  в района, като приоритет имаха  «Светилище на нимфите и Афродита» с. Каснаково и м. Хисаря с. Сталево.

            Уредниците от музея са извършили научно изследователска работа със  специалисти от  НАИМ БАН, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ЮЗУ „Неофит Рилски” , Министерство на вътрешните работи и др.

            В залите на музея телевизия „Дестинация БГ” е заснела два филма „Дарителството” и „Димитровград”- /рекламна продукция/

            Поради пандемията през годината отпаднаха редица  организирани  с месеци инициативи, като „Нощ на музеите“, гостуващи изложби и гостувания на наши изложби и др.

 

Инициативи и мероприятия по дати:

 

-           6 февруари  - телевизия  „Дестинация БГ” филм за дарителството.

-           10  февруари   -  “Професията археолог” или как праисторическия човек  произвежда  керамични съдове” с децата от Приключенски клуб „Под знакът на българина” към ОП Детски младежки център.

-           13 февруари  -  посещение на Дневен център  за възрастни хора с увреждания по случай – Ден на археолога – 14 февруари.

-           20 февруари – организиране и провеждане на публична лекция «Бракът в древна Гърция» с проф. Иванка Дончева от ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»  в зала Гросето.

-           24 февруари – БНР-Кърджали «Светилище на нимфите и Афродита» с. Каснаково  проучвания, възстановки, традиции.

-           2  март -   откриване на  благотворителна изложба базар «Как куклите оживяват»  съвместно с  Inner Wheel ClubDimitrovgrad, Представени са над 600 вида  кукли от цял свят собственост на Радка Тодева.

-  4 юни - заснемане на  рекламен филм за Димитровград с телевизия „Дестинация БГ”/ Община Димитровград, и парковете „Исторически музей, Дом-музей „П. Пенев”, Ретро апартамент./

-           5 юни – Подреждане на  фотоизложбата «39 места и забележителности в Димитровградско» в Лятната читалня.

-           6 юни – любителския филм «Милеона – история във всеки камък»  на Нели Кръстева, Николай Добрев и Ясен Кирилов, спечели ІІІ награда в раздел «Културно наследство» на фестивала «Защитени светове» на  НЧ «Марица» с. Райново.

-           8 юни – Подреждане на изложбата «Имало едно време» в  Изложбена зала на ИМ-Димитровград.

-           16  юни  -  “История на Димитровград” с децата от Приключенски клуб „Под знакът на българина” към ОП Детски младежки център.

-  19 юни - заснемане на  рекламен филм за Димитровград с телевизия „Дестинация БГ”/ Община Димитровград, и парковете „П. Пенев” „Марица” „Н. Й. Вапцаров”, НАОП „Дж. Бруно” и „Светилище на нимфите и Афродита” с. Каснаково/

- юли  -  инициатива „Опознай своя град”

-  27 август  - „Урок по краезнание” пред децата от НЧ „Искра 1901” с. Скобелево  представен от Н. Умурска.

- 31 август – премиера на любителския филм „Милеона – история във всеки камък” на Нели Кръстева, Николай Добрев и Ясен Кирилов.

- 2  септември  - Представяне на календара на Община Димитровград за 2021 г. в Лятната читалня.

-10 септември  - Представяне на изложбата „Цвят и светлина” на  школа

”Колорит” към НЧ „Заря” Хасково съвместно с областна управа Хасково.

-  17 септември – Подреждане на  фотоизложбата «39 места и забележителности в Димитровградско» в Лятната читалня.

-  17 септември –депутатката от БСП Виолета Желева представи книгата „Почетните граждани на Димитровград” в Лятната  читалня.

-           18 септември -  По случай Европейски дни на културното наследство беше проведена инициативата за деца „Милеона - история под всеки камък”.

- 19 септември – Отворени врати на музея по случай Дни на културното наследство.

- 26 септември -  изготвяне и представяне на фотоизложба  „Милеона  - история във всеки камък” и представяне на едноименния филм с автори Нели Кръстева, Николай  Добрев и Ясен Кирилов. Изготвяне на презентация за историята на селото – Н. Кръстева в НЧ „В. Левски – 1925“  с.  Сталево.

- 2 октомври  - беседа на тема „Културните институции в града”  пред учениците от ІХ  клас от Професионална гимназия „Проф. д-р Ас. Златаров”  Н. Кръстева.

-           5 октомври – беседа на тема „Античността в Димитровградска община” пред учениците  от ХІІ клас на ПМГ „Ив. Вазов”.

- 16 октомври -  изложбата “Каква невеста си била, ти мамо” гостува в ИМ  Правец.

- 21, 22, 27,  28  октомври  Обход и описване на историческите паметници и църкви на територията на Димитровградска община – Н. Тодорова. Н. Умурска.

- 27 октомври- посещение  и среща разговор с  депутатът Калин Вельов от ГЕРБ. Темата на разговора „Проблеми в сферата н а културата.

- 29 октомври – изложбата «Оренда» на Соня Кючукова във фойето на музея.

 

Дом – музей „П. Пенев”

Общо  13 инициативи и мероприятия са организирани и осъществени от уредника в музея. 

            Представени са две книги „Лейди Яга” на Антонина Димитрова и Величка Петрова   „Гарваните само тук са бели”.

С учениците от  ЕГ „Д-р Иван Богоров” е  организирана и проведена инициативата „Час за любовна поезия”!  - любими стихове на български, английски, немски и испански език.

През 2020 г. продължава  Документално киночасие „Времето е в нас и ние сме във времето”, по  проект на  „КинеДОК”. През 2020 година от нея са реализирани  7 кино вечери.

            С телевизия „Дестинация БГ” е заснет филма „Димитровград”/ рекламен/.

Съвместно с ХГ „П. Чурчулиев” е реализиран проект  „Дали е смАРТ да си АРТ” на НФК.

            През миналата година Дом-музей е работил с Национален литературен музей, ПУ „П.Хилендарски” и др.

Инициативи и мероприятия по дати:

-           30 януари – Документално киночастиеКинеДок в Димитровград: „Йосипа обичам те!” – Хърватия.

-           14 февруари  -  „Час за любовна поезия”!  - любими стихове на български, английски, немски и испански език с учениците от ЕГ „Д-р Иван Богоров” с ръководител Бистра Жекова.

-           26  февуари -  представяне на книгата „Лейди Яга” на Антонина Димитрова.

-           28 февруари - Документално киночастиеКинеДок в Димитровград: „Жажда за власт” – Словакия.

-           4 юни - заснемане на  рекламен филм за Димитровград с телевизия „Дестинация БГ”/ Община Димитровград, и парковете „Исторически музей, Дом-музей „П. Пенев”, Ретро апартамент./

- 30 юли - Документално киночастиеКинеДок в Димитровград: „Лесни уроци” – Унгария.

-18 септември  - Документално киночастиеКинеДок в Димитровград: „Кируна” – Чехия.

-           19 септември – Отворени врати на музея по случай Дни на културното наследство.

-           -24 септември  - Документално киночастиеКинеДок в Димитровград „Учи” – Румъния

-           1 октомври – премиера на стихосбирката на Величка Петрова   „Гарваните само тук са бели”.

- 15 октомври  - Документално киночастиеКинеДок в Димитровград „Сръбкиня” – Хърватия.

- 27 октомври- посещение  и среща разговор с  депутатът Калин Вельов от ГЕРБ. Темата на разговора „Проблеми в сферата на културата.

- 31 октомври  - Документално киночасиеКинеДок в Димитровград „Дворците на народа.” – България.

ХГ „П. Чурчулиев”

Общо 10 инициативи и мероприятия са организирани и осъществени в галерията през 2020 г.  Представена е една изложба от фонда на галерията, а други три  са гостували  - „Балкански пейзажи- изложба живопис” на Петър Чучолигов,   «Само пловдивчани” и  «Има надежда ... « на Благой Господинов .

През миналата година институцията е  гостува с изложбата  «Шекспир и сцената» на Национална художествена галерия – Филиал – Бургас и в Министерството на културата с картини на Петко Чурчулиев..

От спечеления проект  „Дали е смАРТ да си АРТ” на НФК в предишната година са проведени в галерията две лекции. През 2020 г. той е успешно финализиран.

Спечелен е нов проект на тема „Плакатът остава” съвместно с още 4 галери и 3 театъра в страната.

Инициативи и мероприятия по дати:

- 31 януари   лекция на тема „Гръцката култура в центъра на хуманизма. Изкуството на Италианския Ренесанс. Проблемът за Ренесансите”. По проект „Дали е смАРТ да си АРТ” .

-27 февруари – откриване на изложба  с  подбрани творби от фонда на галерията.

-28 февруари -  лекция на тема „Основи на модернизма”. По проект „Дали е смАРТ да си АРТ” .

-7 март  - откриване на изложба „Балкански пейзажи- изложба живопис” на Петър Чучулигов. 

-28 август – откриване на изложба „Само пловдивчани”.

- 19 септември – Отворени врати на музея по случай Дни на културното наследство.

-- 15   октомври – ХГ «П. Чурчулиев»  гостува с изложбата  «Шекспир и сцената» на Национална художествена галерия – Филиал – Бургас.

- 22 октомври-  Изложба „Има надежда …“ на Благой Господинов.

- 27 октомври- посещение  и среща разговор с  депутатът Калин Вельов от ГЕРБ. Темата на разговора „Проблеми в сферата н а културата.

-  11 ноември – изложба живопис  на Петко Чурчулиев беше открита в Министерството на културата.

                                               „Ретро-апартамент”

През 2020 г.  в  „Ретро апартамент” са проведени 3  инициативи.

Инициативи и мероприятия по дати:

-           4 юни - заснемане на  рекламен филм за Димитровград с телевизия „Дестинация БГ”/ Община Димитровград, и парковете „Исторически музей, Дом-музей „П. Пенев”, Ретро апартамент./

- 19 септември – Отворени врати на музея по случай Дни на културното       наследство.

  - 27 октомври- посещение  и среща разговор с  депутатът Калин Вельов от ГЕРБ. Темата на разговора „Проблеми в сферата н а културата.

 

«Светилище на нимфите и Афродита» с. Каснаково

През 2020 г.  уредник-археолога е  заснел рекламен филм за Димитровград с телевизия „Дестинация БГ”.

Забележка: Всички  инициативи  в културните институции бяха съобразени съгласно действащите през 2020 г. закони на Министерството на културата и  Министерството на здравеопазването в условия на пандемия.

І - СЪБИРАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 1. Проведен е   теренен  събирателски обход  на територията на цялата община Димитровград с цел заснемане на всички паметници и паметни плачи на територията на общината. Продължава и събирането на дарения в отдел „Нова и най-нова история“ и отдел „Етнография“

 ІІ -  ФОНДОВА

 1.        Усъвършенствахме специализиран отдел „Фондове” в музея:

•           прегрупиране и пренареждане на колекциите;

•           инвентаризация на музейните движими културни ценности по репрезентативен метод, както следва :

Фонд „Археология” 14.12.2020 г. - 16.12.2020 г

 Фонд „Етнография”            3.12.2020 г- 11.12.2020 г.

 Фонд „Нова и най-нова история  1.12.2020 г. -16.12.2020 г.

 Фонд „Художествен”         14.12.2020 г.-16.12.2020 г.

 Фонд „Пеньо Пенев”          10.12.2020 г

•           дигитално заснемане на незаснети ДКЦ

•           изготвяне на актуални списъци  на експозициите и сбирките във фонда

•           частично изготвянето на научни  паспорти

•           регулярно осчетоводяване

-           Попълване на научно спомагателен фонд и специализираната библиотека към отделите.

  2.  Извършвахме идентификация, документиране и правилно съхраняване на новопостъпилите предмети, снимки и документи както и целия музеен фонд.

 3.  Редовно почиствахме, проветрявахме и обезопасявахме хранилищата и библиотеката. Дезинсекция и антисептична обработка на помещенията, шкафовете и експозициите. Прилагахме системни мерки против влага и мишки, насекоми.  

 

III – НАУЧНОІИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

1.      Инвентаризация на фонда по репрезентативен метод

2.      Идентификация

3.      Участвахме в един  виртуален обучителен семинар на тема „Музейно-образователни практики в електронен вариант като ефективен инструмент в неформално образование“ , организирана от НМО и РУО – Габрово

5. Участие на гл. уредник Н.Тодорова от ИМД в Национална етнографска конференция „Жената- пространства и граници в живота и“

4.    Издадохме нова информационна дипляна с обектите на ИМД за указване на туристи и посетители на Димитровград

 

IV - ПОСЕЩЕНИЯ  В  ИМД  ПРЕЗ  2020 г.

 

 Общ брой     4 764   брой

В т.ч. с безплатен вход        3 930   брой

 

V-  ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

Приходи от:                                                            

Бюджетна субсидия общо   224 247           лева

           в т.ч. по делегираните от държавата дейности    Х         лева

          от община, МК или др. ведомство  224 247           лева

Билети           1885    лева

Беседи            Х        лева

Държавни такси (приход)   Х         лева

Спонсорство Х         лева

Дарения         Х         лева

Проекти         14 919             лева

Други Х         лева

Разходи

Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения         

134 952           лева

Други възнаграждения и плащания за персонал 24 675 лева

Задължителни осигурителни вноски от работодателя   25 705             лева

Издръжка       50 344             лева

Платен данък сгради           Х         лева

Платена такса смет  Х         лева

Други  - откупки и НДА     5735    лева

 

Техническо оборудване

Компютърни конфигурации          7          брой

Сървъри         Х         брой

Периферия    6          брой

Мултимедия  2          брой

Фотоапарати и видеокамери          3          брой

Видеокамери за наблюдение          12        брой

 

VІ  - ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

 

1.„Пътешествие „Плакат", програма    „ Дебюти“ , НФК           1.09.2018 – 31.08.2019 г.

2. „Дали е смАрт да си Арт”, програма „ Публики“, НФК       1.10.2018 г. – 31.08.2019

3.„ Плакатът остава“, програма „Дебюти“, НФК 1.11.2020 г. – 30.06.2022 г.

 

VII - ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1.        Организация на цялостната дейност в музея в съответствие със ЗКН и ЗЗРК:

2.         Утвърждаваме статута на ИМ-Димитровград като самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на Община Димитровград  в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ИМ – Димитровград – съгласуван с Министерство на културата и утвърден от Кмета на община Димитровград

3.         Прилагаме Етичен кодекс

4.         Прилагаме Правилник на отдел „Фондове“

5.         Прилагаме СФУК

 

VIII – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

1.      Извършихме профилактика на климатиците, и ел. отоплителни тела на основните експозиционни зали  и фондовете към обектите.

2.      Извършихме годишна поддръжка на пожарогасители.

3.      Поддържаме СОТ и пожарна сигнализация .

4.      Благоустроихме парапетите в основната сграда с цел безопасност на посетителите в ИМД

5. Периодично се подменят и монтират указателни табели и конуси в обект „Светилището на нимфите и Афродита“ в с . Каснаково

 

-  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  НА ДВОРОВЕТЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ

              - Косене на тревните площи и санитарна сеч в обект „Светилището на нимфите и Афродита“ в с . Каснаково;

              - Поддържане на чистота в зелените площи на лятната читалня / двор / на ИМД ;

 

 

                                                                                                                                                           Изготвил:                                                                                                  30.03.2021 г. Антоанета   Станчева                                                                     Димитровград                     

  Директор ВрИД на ИМ