Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

На 4.04. 2021 г.,(неделя), музеят няма да работи.


На 4.04. 2021 г.,(неделя), музеят няма да работи.