Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

Работно време на музея на 22.09. 2021 г.


На 22.09. 2021 г., Исторически музей ще бъде отворен за посетители от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.30 часа.