Отворено днес от 9:00 до 17:30

0391/66787

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2021г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ДИМИТРОВГРАД

ПРЕЗ 2021г.

 

 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА МУЗЕЯ:

 

1.         Издирване, събиране, документиране, опазване и научно изследване на културно-историческото наследство на Община Димитровград.

 

2.         Обогатяване на фондовете и обновяване на музейните експозиции.

 

3.         Популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Община Димитровград, като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

 

4.         Утвърждаване на музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

 

5.         Приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на културното им наследство.

 

6.         Формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира, респектира, обогатява.

 

7.         Участие в национални проекти и програми. Създаване на качествени и достъпни продукти. Оборудване със съвременна дигитална техника за равностоен достъп на публика с различен социален, етнически и образователен статус от всички възрасти.

 

 1. ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2021 г.:

 

Всички събития през годината бяха посветени на 70 години от началото на музейното дело в нашият град, в почит на „мълчаливите войни“ на паметта, ревностно събирали културно-историческото наследство на града и региона.

Проведени бяха общо 47 мероприятия и инициативи в Исторически музей - Димитровград и обектите към него (Филиал Дом-музей „П.Пенев“, ХГ „П.Чурчулиев“, „Ретро –апартамент”). Три от инициативите имаха национален характер.

В партньорство с Община Димитровград Историческият музей организира ІІІ-та Национална научна конференция «Светът на българина през ХХ век» с научен ръководител д.и.н. проф. Милко Палангурски от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методи“. Тя беше проведена на 16 и 17. 06 2021 г. в зала „Гросето“ на Община Димитровград с над 70 участници и с изнесени 42 научни доклади, които предстоят да бъдат публикувани в трета част на авторитетния сборник „Светът на българина през ХХ век“ през настоящата 2022 г.

От 2011 г. ИМ- Димитровград се включва в „Европейска нощ на музеите“, която се провежда традиционно в предпоследната събота на м. май, свързвайки я с Международния ден на музеите - 18.05.

През 2021 г. във връзка с пандемичната обстановка в страната седемнайсетото издание на „Нощта“ беше проведено на 3.07. Макар и в по-скромен мащаб, гражданите и гостите на града, успяха да се порадват на отворените експозиции на музея и музейните обекти, както и да се насладят на интересна и разнообразна програма.

Трета проява от национална значение бе участието ни в „Европейски дни на културното наследство“ през м. октомври 2021, които свързахме с текущите ни изложби и инициативи.

Част от визуалната стратегия на музея бе по случай 70 годишнината от началото на музейно дело в града беше да се изготви и промотира пред обществеността реновираното лого и нова бланка на културната институция, както и нов каталог, който да обобщи досегашната музейна история.

 

 1. СЪБИРАТЕЛСКА И ФОНДОВА ДЕЙНОСТ:

 

Във фондовете на ИМ - Димитровград  постъпиха общо 622 единици: 340 движими културни ценности (ДКЦ) и 282  бр. предмета в научно-спомагателен фонд.

Фондовата дейност в  музея обхвана процесите на експертиза, идентификация, регистрация и завеждане в инвентарни книги на новопостъпилите движими културни ценности и единици в научно-спомагателните фондове и в Научния архив, допълване документацията за налични ДКЦ.

1. Идентификация на движими културни ценности по смисъла на чл. 96 от Закона за културното наследство.

През 2021 г. са проведени 6 заседания на назначени със Заповед на директора на ИМ-Димитровград, комисии по идентификация на движими вещи, придобити чрез дарения и предадени на музея вещи.

Изготвени са 328 експертни заключения.

2. Регистрация, научно описание и научно-техническа обработка

Извършено е вписване в инвентарните книги на културни ценности в основен фонд, както следва:

- фонд „Археология“ –  104

- фонд „Етнография“ – 27 бр.

-фонд „Художествен” – 19 бр.

-фонд „Пеньо Пенев” – 190 бр.

Извършено е вписване в инвентарните книги на материали в научно-спомагателен фонд, както следва:

- фонд „Археология“ –  166 бр.

- фонд „Етнография“ – 51 бр.

-фонд „Художествен” – 65 бр.

Проведени са 8 заседания на фондовата комисия, на което са разгледани и разпределени по фондове общо 622 единици, от които 340 културни ценности и 282 броя материали за научно – спомагателен фонд.

            3. Дейности по юридическото, физическото опазване и научно-техническа обработка на музейните ценности.

През 2021 г. със  заповеди на директора са извършени следните инвентаризации на музейните фондове на ИМ-Димитровград:

 

 Фонд „Археология”

 7.12.2021 г. -10.12.2021 г.

репрезентативна инвентаризация

 Фонд „Етнография”

 7.12.2021 г. -10.12.2021 г.- репрезентативна инвентаризация

 Фонд „Нова и най-нова история

 7.12.2021г.-16.12.2021 г. репрезентативна инвентаризация

 Фонд „Художествен”

6.12.2021 г.-28.02.2022 г-цялостна инвентаризация

 Фонд „Пеньо Пенев”

 6 11. 2021г. г. - 3.12. 2021 г.-цялостна инвентаризация

 

И през 2021 г. един от основните приоритети беше опазването и съхранението на движимите културни ценности, разположени в постоянната експозиция и временните изложби, представяни в залите на музея. Ежедневно от уредниците и информатора са правени по 2 основни огледа на цялата експозиционна площ в началото и края на работния ден и перманентни такива по време на работата с посетители. Поддържана е връзка със специалистите, обслужващи охранителните системи.

Целогодишно е провеждахме  регулярно наблюдение и коригиране на температурно-влажностния режим в помещенията за съхранение на ДКЦ и на материалите в научно-спомагателните фондове на музея. Планово беше извършена годишната дезинфекция и дезинсекция на фондовите помещения и цялостно на сградите.

Музеят не разполага с реставратор и поради тази причина се използват външни експерти при необходимост. През 2021 г.  беше реставрирана скулптурата „Разпит“ в градинката пред галерията от художник -реставратора Никола Стоянов от Пловдив

Беше извършено също почистване и укрепване на живописния слой и подготовка за експониране на иконата „Рождество Христово“ 1864 г. от фонда към отдел „Етнография“ на ИМ Димитровград от Емилия Стоева, иконописец, зав. отдел „Художествен”.

 

 

 

 1. ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИМД

1.Изложби, организирани в Изложбената зала на Исторически музей

            1.1 С експонати от фонд „Етнография” и „Нова и най – нова история”

 • „Мостове на дружбата”   (Изложба за побратимените на Димитровград градове от двете страни на „Желязната завеса“), финансирана от Министерството на културата.(септември – ноември)
 • „Имало едно време” (за бита и духовни живот на населението на селата Раковски, Мариино и Черноконево, преди създаването на Димитровград)(ноември-декември).

1.2 Гостуващи изложби

 • „Когато момчето става мъж…Казармата през „онези” 45 години ” с куратор  Илия Вълев от ИМ – гр. В. Търново с куратор  Илия Вълев от ИМ – гр. В. Търново(.март-април)
 • „Народна астрономия и метеорология” на РЕМ – Пловдив(май-септември)

2.Изложби, организирани в зала „Археология” на Исторически музей:

2.1 С експонати от фонд „Археология

 • „Димитровградска община от неолита през средновековието” с традиционно непоказвани находки.

2.2 Гостуващи изложби

 • „Да прекрачиш в миналото” – Военно-историческата реконструкция. Гостува РИМ – Велико Търново.

 

3.Изложбата-базар „Сурвачки” организирана в Лятната градина пред музея (20.12.21 г.)

4. Изложби организирани от ХГ „Петко Чурчулиев”

4.1. С експонати от фонд „Художествен” в залите на галерията.

 • Изложба  - плакат по проект „Плакатът остава”-  финансиран по НФ „Култура” (Юли 2021 г)
 • Изложба  „Индустриален  пейзаж” на Мария  Столарова. Съвместна инициатива  на семейство Столарови и ХГ „П. Чурчулиев”.(Август 2021г.)

4.2 Гостуващи изложби в залите на галерията

 • Изложба „Акварел” на Благой Господинов (февруари 2021г.)
 • Изложба «Миниатюри, живопис, скулптура» на Коста Касабов, Кристина Господинова, Стефан Коцев, Десислава Янакиева. (март2021г.))
 •  Изложба скулптура на Зиятин Нуриев.(май 2021г.))
 • Изложба - плакат „Асоциално за социалното“ на Люба Томова(юли2021г.))
 • Изложба «Типофото» на катедра  «Графичен дизайн» - университет по изкуствата  «МОХОЛИ НАД» Будапеща, част от ЕСЕННИ МУЗИКАЛНИ ДНИ «Жул Леви» (октомври 2021 г)

 

 1. Изложби на галерията извън музея(галерията)
 • „Ретроспективна изложба „Петко Чурчулиев” - в ХГ „Форум” – Хасково.
 • Юбилейна изложба на Асен Крайшников, по случай 110 години от рождението му в Изложбена зала «Асен Крайшников» - КДК – Димитровград.
 • Изложба „Пътешествие плакат“ по проект финансиран от НФК – в ХГ - Хасково
 • Изложба „Изложба плакати” по проект “Плакатът остава”, финансиран от НФ „Култура” –” – в АГПИ „Св. Лука” – София.

 

V. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПУБЛИКАЦИИ

 

 1. За националната научна конференция „Светът на българина през ХХ в.”, проведена по повод 70-годишнината на музейното дело в града през м.юни, бяха написани и представени 4 научни съобщения по разработвани от уредниците на ИМД теми, които са под печат за включване в сборника  с доклади от научния форум:
 • Уредник Николина Умурска от отдел „Нова и най-нова история“ представи  темата  „За хигиената, болестите и здравната култура на населението в Димитровград 1947-1951 г.”
 • Гл. уредник Недялка Тодорова от отдел „Етнография“представи темата „Семейството - основна клетка на обществото” – представи и реалност

(По материали от Димитровград - 50-те-60-те години на ХХ век)

 • Уредник Недялка Кръстева – Аврамова  от отдел „Археология“ представи темата “Изгубената история или археологически паметници в Димитровградско унищожени през ХХ век”
 • Уредник Емилия Стоева от отдел „Художествен“ / ХГ „П.Чурчулиев“/ представи темата в доклад  “Вяра и духовен живот на българина през XX в”
 1. Систематична работа в архиви и библиотеки: В ТДА – град Хасково,  РИМ - Хасково  и в  ГБ „Пеньо Пенев - работа с архивни материали за Димитровградска община във връзка с подготовка за изложба за побратимените градове, справки  и подготовка на научни  съобщения.
 2.  Уредниците на отдели „Етнография“ и „Нова и най-нова история“ стартираха изработка за цялостното обновление на тематико-експозиционен план на основните временни експозиции на ИМД.
 3. Изследователска дейност на уредника в отдел „Археология” за проучване и популяризация на  м. Хисаря с. Сталево с учени от НИМ, проф. Иля Прокопов  от ЮЗУ „Н. Рилски” - Благоевград и Марияна Славова от РИМ – Хасково.
 4. Беше издаден Сборник „70 години музейно дело. Издателство „Постерхаус” ООД, София, 2021
 5. Беше издаден каталог за изложбата „Мостове на дружбата”. Ми С компания ЕООД. Димитровград2021 г
 6. Статията „Булката в социалистическата сватба”(по материали от Димитровград)на Недялка Тодорова  беше публикувана в Известия на старозагорския исторически музей, т. VІІ,Стара Загора, 2021
 7. Беше издаден каталог за изложбата „Поток през времето”. автор Недялка Кръстева, в съавторство с Емилия Евтимова (НАИМ БАН)

 

VI .УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ, СРЕЩИ, СЕМИНАРИ, ИНИЦИАТИВИ:

 1. ІІІ национална научна конференция „Светът на българина през ХХ век”.(17,18 юни 2021 г.)
 2. Заключителна конференция „Дигитално представяне и опазване на нематериалното културно наследство“ (DigiCult) – Бургас , 21,22 октомври 2021 г.
 3. Посещение на ден на отворените врати на ателието по реставрация към ХГ Пловдив, 24 септември 2021 г. 
 4. Уредникът от отдел „Нова и най-нова история“, като член на Областна комисия „Военни паметници” за общината,  участва в заседание на комисията за даване на становище за ремонт на военни паметници и включване на нови военни паметници в областния регистър.

 

VII. ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА, КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННА, ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Организиране и участие в реализацията на културно-масови прояви
 • Поклонение пред паметника на П. Пенев в мемориален парк „П. Пенев”. (27 април)
 • Спектакъл „Пандемична поезия” с участието на димитровградски и хасковски поети в Лятната читалня на градската библиотека. (7 май)
 • Нощ на музеите (3 юли)

От 17.00 до 24.00 ч. с отворени врати за посещение бяха Исторически музей, Дом-музей „П.Пенев”, ХГ „П.Чурчулиев” и Ретро апартамент с последователни прояви: Изложба плакат по проект „Плакатът остава”-финансиран по програма „Дебюти“ на НФ „Култура”; „Поетичен дует” – Ива Иванова и Митко Ламбов в Дом-музей „П. Пенев”, Награждаване на дарители и приятели на музея, Концерт на фолклорен ансамбъл „Орфей” при НЧ „Родопска искра 1880” гр. Чепеларе в Исторически музей.

 • Съпътстващи прояви към „Нощта на музеите“ :

Ателие: „Плъстене на върна” / Лятната градина пред музея/

Ателие „Моделиране с глина” / Лятна градина пред музея/

Щанд за късмети към изложба „Народна астрономия и метеорология на РЕМ – Пловдив.

 • Представяне на традиционния календар на Община Димитровград 2021/2022 г. в лятната градина пред музея (2 септември).
 • Представяне на книгата „Разпространение и употреба на първите огнестрелни оръжия по балканските земи” в Лятната градина на Павел Димитров и Стефан Попов.(м. септември)
 • Дни на културното наследство(м. септември)
 • Благотворителна изложба – базар за сурвачки(м. декември)
 1. Представяне на дейности на музея в печатни и електронни медии, социални мрежи, интервюта.
 • Периодично бяха изпращани информации в местните и регионални медии от уредниците по отдели относно събития, свързани с дейността на музея. Всички те бяха коректно отразени.
 • Продължи поддържането на официалната интернет страница на музея и публикуване на новини от гл. уредник  в Исторически музей.
 • Продължи поддържането на фейсбук страницата на Исторически музей – публикуване на актуални новини и статии с историческо съдържание от уредниците по отдели.
 • Продължи поддържането на фейсбук страницата на ХГ „Петко Чурчулиев” - публикуване на актуални новини от уредника на галерията.
 • Интервюта:

- БТВ - интервю на уредник „Нова и най-нова история“ за сутрешния блок на БТВ за името на Димитровград, излъчено на 26.04.

-Радио „Стара Загора” – интервюта за изложби и събития на музея – 13 бр.

 - ЕТВ  - интервюта за изложби и събития на музея – 5 бр.

- в-к „Сто вести” – Габрово Интервю на гл. уредник Недялка Тодорова за изложбата „Каква невеста си била, ти, мамо!”(м. август)

-БНР – интервю на уредник „Нова и най-нова история“ по програма „Хр.Ботев” за 75 г. бригадирско движение( м.август)

-БНР, програма „Хр.Ботев” –интервю за предаване за Водната кула (м. декември).

-в-к „Капитал” кратко интервю за Димитровградския пазар – публикувано (м.април)

 • Филми

Участие на уредника Н.Умурска, гл.уредник Живка Шишкова и директора А.Станчева в заснемането на кратък филм „Архитектурното наследство на Димитровград“ (м.октомври).

 • Публикации в популярни вестници,списания и сборници:

-Списание „Историкии” - Представяне на музея по повод 70 години музейно дело и изпращане на резюмета от докладите в ІІІ национална научна конференция „Светът на българина през ХХ век.

- Сборник „Родопско утро” на СБП. Публикувани с две статии Светилище на нимфите и Афродита с. Каснаково” и „М. Хисаря с. Сталево от Недялка Кръстева, уредник, зав. отдел „Археология”

 1. Подготовка на информация за ГАЛА – ГИД - изкуствен интелект
 2. Изработка на рекламни дипляни, значки, магнити и чанти
 3. Изработен беше видеоклип за изложбата „Мостове на дружбата” по проект финансиран от Министерството на културата.
 4. Образователна дейност

6.1.Образователни програми и инициативи, реализирани от музея през 2021 г. – 5

6.2.Теми на образователни програми:

 • „За повече любов!“ - любими стихове на български, руски, английски, немски и испански език.
 • От двете страни на желязната завеса” – образователни  лекции
 • «Да прекрачиш в миналото» – игри с деца на фона на Военно-историческата реконструкция на РИМ – В. Търново.
 • “Плакатът остава” / проект по програма „Дебюти“ на НФК/ с 12 млади автори от специалността “Рекламна графика” в четири национални художествени гимназии разработват цялостен краен продукт –36 театрални плакати по три драматургични произведения в три активни театъра- партньори  с 8 изложби в 6 града
 • „Музеят. Една институция на паметта“- образователни  лекции – в Исторически музей
  1. Общ брой проведени занятия – 31
  2. Общ брой участници в образователни програми – 280
  3. Обзорни беседи - 25
  4. Други тематични беседи и лекции изнесени  в музея:
 • „Професия археолог” – в Исторически музей
 • „Битът на социализма” -  Ретро апартамент
 • „Античността в Димитровградска община” - в Исторически музей
 • Народната представа за времето и природните явления –в Исторически музей-.
 • „Праистория” - в Исторически музей
 • „Битката при Клокотница”- в Исторически музей
 • Лекция "История на българския театрален плакат и периода на неговия разцвет". Лектор:  Костадин Отонов - в ХГ „Петко Чурчулиев”
 • Открити уроци по изобразително изкуство за ученици с кът за рисуване в в ХГ „Петко Чурчулиев”

VІІІ. ПОСЕТИТЕЛИ В МУЗЕЯ И МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ:

 

Общо за 2021 г -8832

От тях:

Деца до 7 г. -382

Ученици – 2053

Възрастни – 5813

Пенсионери – 266

Чужденци - 98

IХ. МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ:

Периодично музеят изготвя справки, извършва консултации и предоставя методическа помощ предварителна по заявка от граждани и обществени организации. Такива бяха извършени по следните теми:

            1.Справка. Тема: „История на източно румелийската железница”- за Емил Върбанов (НФК)- м. януари

            2. Становище относно надписа на  възпоменателна паметна плоча в село Бодрово- по искане на гражданина Паско Запрянов.(м. февруари)

            3. Справка. Тема: „Църкви и параклиси на територията на община Димитровград” за Валентина Терзиева –директор на ГБ „П. ПЕНЕВ”(м. март)

            4.Справка: Тема: „Българската кухня” –за Мария Господинова (м.април)

            5. Справка: Снимков материал за археологическите обекти „Светилище на нимфите и Афродита – с. Каснаково и „Хасаря”- за Стойка Мариновска.(м. април)

            6. Справка: Тема: „75 г. бригадирско движение” – по искане на Марияна Машева (м. май)

            7. Консултация относно колони в РУ на МВР – Димитровград – по искане на Димитър Тодоров., журналист.(м. август)

            8.Справка за район „Габера” – по искане на гражданина Георги Гьоков.(м.септември)

9.Справка:Тема: „Репресирани интелектуалци от Димитровград” - за община Димитровград (м. октомври)

10.Справка: Археологически проучвания на АО „Светилище на нимфите и Афродита – с. Каснаково –за НЧ „Искра” – с. Каснаково

            11.Справка: Тема: Водна кула – за община Димитровград(м. юли)

            12. Справка: Тема : Икона „Рождество Христово” - по искане на Димитър Тодоров., журналист. .(м. декември)

            13.Справка: Тема: Архитектурата на Димитровград – за реферат на студент Добромир Зафиров.(м. декември)

 

 

Х . ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ:

През 2021 г. Исторически музей кандидатства по шест обявени програми на Министерството на културата, от които спечели  три проекта.

 1. „Мостове на дружбата / изложба за побратимените на Димитровград градове от двете страни на „Желязната завеса”), финансиран от Министерството на културата. Партньори: Община Димитровград и Държавен архив  - Хасково,
 2. „Юбилеен каталог и кратък филм за ХГ „П. Чурчулиев” по програма „Визуални изкуства“ към НФ „Култура”, посветен на 60 годишнината на институцията през 2022 г.
 3. Субсидия по програма "Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти" по НФК. За обезпечаване на част от разходите за електричество през летните и есенни месеци на 2021 г.
 4. Спечеления през 2020 г. проект „Плакатът остава“ по програма „Дебюти“ на НФК се реализира със заложените си дейности по график през цялата 2021 г.
 5. Проект „Семеен СОЦлексикон” към НФК през м.юни, но той не бе одобрен за финансиране
 6. Проект за обновление и дизайн на постоянната експозиция на Исторически музей – Димитровград”, също не бе одобрен за финансиране.

 

           

XI. ПОДДРЪЖКА НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

През 2021 г. по отношение на поддръжка и обогатяване на материалната база е извършено следното:

1.Ремонт на фондохранилище на Дом- музей „Пеньо Пенев”

2. Благоустрояване на парапетите в основната сграда с цел безопасност на посетителите в ИМД

3.Монтиране на указателни табели и конуси в обект „Светилището на нимфите и Афродита“ в с . Каснаково

4.Косене на тревните площи и санитарна сеч в обект „Светилището на нимфите и Афродита“ в с . Каснаково

5.Закупуване на хидрофор за обект „Светилище на нимфите и Афродита  - село Каснаково с цел нормалното функциониране на обекта.

6. Освежителен ремонт на информационен център на обект „Светилище на нимфите и Афродита – село Каснаково

6.Профилактика на климатици и ел.отоплителни тела на в експозиционни зали и фондовете към обектите.

7.Годишна профилактика на пожарогасителите в експозиционни зали и фондовете към обектите.

8. Ежедневна поддръжка на чистотата и изправността съоръженията в  лятната градина пред музея .

     9.Регулярни ремонти на компютърни конфигурации и други електронни устройства

   10. Закупуване на устройство с външна памет за архивиране на данни – 1 бр.

   11. Закупуване на рамки стелажи, греди, ПДЧ за съхраняване на плакати в ХГ „П. Чурчулиев

   12. Закупуване на обезвлажнител за фондохранилището на Дом- музей „Пеньо Пенев”

   13. Закупуване на компютър за Дом- музей „Пеньо Пенев”

 

ХІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Изготвяне на заявки, поръчки, план-сметки искания, по Наредбата СФУК в Исторически музей – Димитровград. 

2. Заприходяване на материалните активи в музея

3. Изготвяне на справки и отчети за НСИ (национален статистически институт), МК (Министерство на културата), Община Димитровград, РУ-МВР и РОСХ, специализирани институции, граждани и др.

4.Водене на входяща и изходяща кореспонденция.

5 Изготвяне графици за дежурства в почивни и празнични дни и графици за отпуски на служителите в музея.

 

ХІІІ.  БЮДЖЕТ

Справка за получените приходи и направените разходи пред 2021 г. в лева

 1. Приходи от:                                                           

Бюджетна субсидия общо   -  271 304       лева

           в т.ч. по делегираните от държавата дейности  - Х         лева

          от община, МК или др. ведомство -            271 304           лева

Билети, стоки, сувенири -   2 912   лева

Проекти         -  23 020         лева

 1. Разходи

Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения  152 125лева.

Други възнаграждения и плащания за персонал 22 781             лева.

Задължителни осигурителни вноски от работодателя   29 348             лева

Издръжка                  59 336 лева

Други  - откупки и НДА     3 600   лева

 

Всички инициативи в музейните обекти бяха съобразени с действащите през 2021 г. закони и разпоредби на Министерството на културата, Министерството на здравеопазването и Община Димитровград в условия на пандемия.

10.02.2022г.

Изготвил: Антоанета   Станчева - Директор  на ИМ-Димитровград